2015. január 21. szerda, 11:24
13665

Házirend

A Házirend célja, hogy meghatározza a Zen club-ban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja a Zen club rendeltetésszerű használatára, állapotának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

Általános szabályok

 

A Zen club területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Zen club használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

 

A Zen club területén TILOS:A Zen club egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.A Zen club sportszolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).A Zen club szolgáltatásait 12 éven aluli gyermek nem veheti igénybe.A Zen club nyitvatartási rendje:

Hétfő-péntek         07:00-20:30-ig

Szombat               08:00-14:00-ig

Vasárnap              zárva

 

A Zen club szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni. Zárás előtt negyed órával már csak az öltöző területén tartózkodhatnak vendégek.


A Zen club területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:Amennyiben a Zen club területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

 

Üzemeltető a Zen club sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének megvizsgálása érdekében a központba látogató vendég személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából elkérni.

 

A Zen club zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Zen club egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Zen club rendjére.

 

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

 

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.A Zen club üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.


A talált tárgyakat minden vendég a Zen sportklub ügyfélszolgálatán köteles leadni.


A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.


A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.


E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. Az esetlegesen felmerülő, rajtunk kívülálló okok miatt keletkező technikai problémák okozta bérletszüneti időszakra vonatkozóan nem tudunk bérletvisszatérítést és -hosszabbítást vállalni. Az ajándék alkalmak, bérletek felhasználását az ajándékozott köteles 1 hónapon belül megkezdeni. 


A Zen club üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.


A Zen club jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Zen club ügyfélszolgálatán elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

 

Speciális szabályok

 

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.


A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.


Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.


A Zen club teljes területén tiszta, lehetőleg fehér talpú váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt alkalmi jegy (csoportos órára) nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.


A wellness részlegben papucs, fürdőruha és szauna lepedő használata kötelező. A wellness részleg használata 2 órás időintervallumra limitált.Ügyfélszolgálat (I. emelet)


A Zen club sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott alkalmi jeggyel vagy havi tagdíjjal lehet.


A bérletvásárlással automatikusan elfogadásra kerülnek a Zen club Házirendjében foglaltak, ezenkívül minden vendég tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.


A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.


A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.


A vendég az ügyfélegyenlegre vásárolt termékek ellenértékét, köteles kiegyenlíteni kilépéskor. Azt a vendéget nem áll módunkban beléptetni, aki rendelkezik tartozással (ügyfélegyenlege negatív) – tekintet nélkül a tartozás nagyságára.


A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.


A bérletek nem hosszabbíthatók - kivéve orvosi igazolással igazolt betegség esetén.


A megváltott alkalmak, valamint bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel. Igaz ez az előre megvásárolt ajándék alkalmakra, -bérletekre is, melyek felhasználását 1 hónapon belül az ajándékozott személy köteles megkezdeni.Öltöző, szauna előtér és szauna (I. emelet)


Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.


A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.


A 2 db vállfa a szekrény tartozéka.


A gőzkabint, infrakabint és a pihenő ágyakat, saját felelősségre lehet igénybe venni.


A gőzkabint és az infrakabint megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.


Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.


A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék az ügyfélszolgálaton (dugulás, nagy szennyeződés)


A mellékhelyiségek tisztaságát kérjük megőrizni, használat után a villanyokat lekapcsolni.Fitneszterem (II. emelet)


A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Zen sportklub területén dolgozó kollegáknak, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!


Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.


A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.


Az egyes eszközök használata során törölköző használata kötelező.


Amennyiben a vendég megfeledkezik a törölközőről, az a fitnesz szinten ellenérték fejében kölcsönözhető, melyet az edzés befejeztével az üzemeltető által kijelölt helyre bedobni köteles.


Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.Csoportos termek (I.- II. emelet)


Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég köteles megváltani.


A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok:

Nagy aerobik:     30 fő

Indoor cycling terem: 12 fő


Az Indoor cycling órákra előre be kell jelentkezni az ügyfélszolgálaton. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják. Ha az előzetes foglalással rendelkező vendég nem jelenik meg az órán, az óra díját abban az esetben is ki kell fizetnie.


A csoportos óra terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Zen club területén dolgozóknak és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!


Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll - a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni.

 

Fontos!!


Az öltözőszekrényeket, munkatársaink a zárást követően kiürítik.


Az igénybevett szolgáltatás lezárása, minden esetben az ügyfélszolgálaton, személyesen történő kiléptetés menetét követően tud megvalósulni.


Ennek értelmében, az alábbiakat kérjük Önöktől:

Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott eszközöket (törölközők, öltöző kulcs) hiánytalanul, személyesen adják át az ügyfélszolgálatos munkatársunknak. Kollégáink ezt követően ellenőrzik az ügyfélegyenleget és kiléptetik az ügyfelet a rendszerünkből.

 

Szolnok 2014. május

zen club sport & wellness